Ord om/af Alice

Udtalelse vedrørende

Alice Finn Caspersen

Alice startede på Søhusskolen i 7. Klasse, hvor hun kom fra Det Kongelige Teater, Balletskolen i Odense. Jeg har haft fornøjelsen af at undervise Alice på Søhusskolen i ældste afdeling.

Jeg har haft Alice i mange forskellige fag, og i den forbindelse har jeg lært Alice godt at kende.

Alice gjorde sig hurtigt bemærket af klassens lærere og klassekammerater, da Alice udstråler en glæde og positivitet, som ikke alle teenagere formår.

Alice er en pige med exceptionelt højt fagligt niveau, både inden for de humanistiske -og naturfaglige fag, men hvad vigtigere er; hun er ikke resultatorienteret, men har en reel lyst og interesse i at blive klogere på den verden, hun lever i.

Alice er en musisk og kreativ pige med et positivt livssyn, der virker særdeles ”smittende” på hendes omgivelser. Hun formår altid at indgå positivt og konstruktivt i alle gruppekonstellationer, og kan derfor samarbejde med ALLE.

 

Alice er begavet, velformuleret og har en tro på sig selv og sine værdier. Hun er derfor ikke bange for at sige fra eller stille sig op mod uretfærdighed.

Som det forhåbentligt fremgår af ovenstående, er Alice særdeles afholdt af alle omkring hende, og jeg har svært ved at forestille mig Alice alt andet end ”som en fisk i vandet”, i hvad hun end ønsker at foretage sig.

 

Alice er en pige, som alle lærere ønsker at undervise, alle kammerater holder af, og hun vil blive en kollega, som er svær at undvære.

 

Jeg skal på den baggrund give Alice mine allerbedste anbefalinger.

 

Troels Bjørck Eriksen

Tidligere lærer på Søhusskolen og

nuværende lærer på Hjemly fri- og efterskole

-------------------------------

Statement concerning Alice Finn Caspersen

(translated by Tracey Weston)

Alice attended Søhusskolen from the 7th grade after having attended the Royal Theatre Ballet School in Odense.

I have had the pleasure of teaching Alice in Søhusskolens senior department.

Alice has been my pupil in many different subjects and therefore I have got to know her quite well.

Alice stood out early on, both to her classmates and teachers, as she spreads a happiness and positivity around her that not all teenagers are capable of.

Alice is a girl with exceptionally high professional standards within both Humanities and Science but more importantly; she is not driven by results, but rather has a genuine desire and interest in learning more about the world she lives in.

 

Alice is a creative and musical girl, with a positive outlook on life that seems to ”rub off” on those around her. She always manages to participate in all types of group studies in a positive and constructive way, and therefore can work with EVERYONE.

Alice is talented, eloquent and has a firm belief in herself and her values.

She is therefore never afraid to say no, or to stand up in the face of injustice.

I hope it's clear from the above, that Alice is held in high esteem by everyone around her, and I have difficulty imagining Alice being anything other than ”at home” in whatever choice she makes.

Alice is a girl who all teachers would like to teach, all classmates care for, and will doubtless become an indispensible colleague.

Because of this, I give Alice my highest recommendation.

 

Troels Bjørck Eriksen

Former teacher at Søhusskolen and

currently teacher at Hjemly fri – og efterskole.

 

 

 

 

 

 

 

Alice Finn Caspersen

 

Alice’s glæde ved musik

Jeg elsker musik - høre, spille, mærke det, og det er min drøm at få lov til at udfolde mig i et kreativt miljø, som jeg forhåbentligt kan have med mig hele mit liv.

Siden jeg var lille, har jeg søgt en ekstrakt af noget, jeg ikke vidste eksisterede, før jeg besøgte min efterskole i Ollerup.

Flere af mine venner har gået på skolen, og det fællesskab, den gnist jeg oplevede der, har været noget jeg virkelig har savnet i de seneste år præget af skoleskift, udskiftning af min omgangskreds og en følelse af at danse alene.

At få chancen for at spille, synge, danse, grine, leve sammen med andre ambitiøse, kunstneriske, sprudlende unge mennesker, der er ligesom mig, er en drøm der går i opfyldelse. Noget jeg nægter at tro kan være sandt.

Jeg er uendeligt begejstret for kultur og kunst, for musikken - for at føre noget videre, for at løfte taget af og råbe ud til verden. Det er ikke kun noget jeg interesserer mig for, det er en levemåde og en tankegang, og det ligger mig på sinde at sprede og gennemdyrke det til den dag jeg dør. Tænk jeg er så heldig, at få muligheden for det.

 

In English:

I love music. Playing it, listening to it, feeling it and it’s my dream to be able to unfold and explore

myself in a creative environment, that I hopefully can carry around with me my entire life. Ever

since I was little, I have been hungering for something that I never imagined existed before I went to Ollerup Music Boarding School. Some of my friends went there and the way they interact with each other, the sparkle I experienced there is an inspiration I certainly have missed in my past few years imprinted by changing schools, community and social circle. It felt like dancing all alone.

Getting the chance to play, sing, dance, laugh and live together with other ambitious, artistic, lively

and exuberant young people who’s just like me, is a dream come true. Something I can’t even believe is true. I am perpetually excited by culture, art, music - to pass something farther on. It’s not just something that interests me or speaks to me on a higher level, it’s a way of living and a thought of mind. Something I would like to spend my entire life doing. It is an honor, just to get the

opportunity.

Fra Det kgl. Teaters Balletskole i Odense

 

Odense 10. August 2017

 

 

To whom it may concern.

 

This is a recommendation for Alice Finn Caspersen.

Alice was my student at the Royal Ballet School, Odense department since her 1st grade (and up to 7th grade). Alice was a very dedicated student. Her attendance was great, and she always worked very hard in class.

 

I highly recommend Alice

 

If you should have any questions concerning the above named student please do not hesitate in contacting me at +45 29 72 64 88

 

Kind regards

Mette Helene Schmidt Sørensen

Modern teacher Cunningham based.

Head of modern dance

The Royal Ballet School Odense.

 

 

 

 

Martin Høier:

Alice Finn Caspersen har været min elev på Odense Musikskole i de 2 forgange sæsoner.

Alice har et udpræget talent for cellospillet og kommer let og ubesværet til tingene.

Hun har et rigtig godt øre og en sikker rytmefornemmelse.

Hun har arbejdet ihærdigt med de tilstillede opgaver og opnået et flot niveau hvor hun nu også er i stand til at arbejde selvstændigt med nye opgaver.

Med Alices lyse og positive tilgang til instrumentet ser jeg de bedste muligheder for at hun kan komme langt og få meget glæde af cellospillet fremover.

 

Martin Høier , cellist og underviser ved Odense Musikskole og MGK

 

Fra Læseskolen (Balletskolen)

 

Jeg har haft fornøjelsen af at undervise Alice i engelsk og dansk. Alice er vidende og nysgerrig og har en helt særlig forståelse og fornemmelse for sprog.

Alice er en opdagelsesrejsende... Hun tager gerne ud på faglige rejser, der byder på udfordringer, og hun finder personlig tilfredsstillelse i at skrive nye og hidtil ukendte verdener og sproglige konstellationer frem - og gerne på både dansk og engelsk.

Jeg ønsker Alice al mulig held med hendes fremtidige rejser, hvorend de må bringe hende hen. Og jeg ønsker hendes ledsagere tillykke - de har fundet en særlig rejsekammerat.

 

Rikke Mouritsen, lærer på Det Kongelige Teater - Balletskolen Odense

I have had the pleasure of teaching Alice in English and Danish language class.

Alice is knowledgable and curious and has quite a special understanding and sense of language.

 

Alice is an explorer.... she embarks on professional journeys that will offer her challenges, and she finds personal satisfaction in creating new, hitherto unknown worlds and linguistic constellations – preferably in both Danish and English.

 

I wish Alice all the best with her future travels, wherever they may bring her.

And I would like to congratulate her companions – they have found quite a special travelmate.

 

Rikke Mouritsen

The Royal Theatre Ballet School

ANBEFALING

 

 

Svendborg, september 2017

 

Jeg har kendt Alice Finn Caspersen, siden hun startede på Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense på danselinjen.

Gennem årene har jeg set et indlysende kunstnerisk/ musikalsk talent udvikle sig, ikke bare gennem dans, men lige så tydeligt gennem et skuespiltalent og et naturligt scenisk nærvær, som er sjældent og meget overbevisende.

 

For mindre end 2 år siden afslørede hun et lige så evident talent for at spille cello, og som om det ikke var nok, har hun også dokumenteret oplagte evner for at skrive, lyrik såvel som prosa.

At hun så tilmed er intelligent, empatisk og stærkt socialt bevidst understreger, at der her er tale om en knapt 16 – årig personlighed noget ud over det sædvanlige.

 

Jeg har gennem mit lange arbejdsliv som professionel underviser, leder og udøver inden for musik ofte mødt store talenter inden for deres hvert specielle felt.

Det særlige ved Alice Finn Caspersen er det mangefacetterede talent, hun er i besiddelse af. Multibegavelser af den art forekommer ikke ofte, og de kræver meget omhu og støtte for at kunne modnes og udvikles optimalt.

 

Opholdet på Ollerup Efterskole er i min optik overordentlig vigtigt for hende, da det giver et godt grundlag og udgangspunkt for at træffe de nødvendige valg, hun i de kommende år bliver vil blive stillet over for med henblik på hendes videre kunstneriske udvikling og fremtid.

 

Jeg kan kun opfordre til, at man yder Alice Finn Caspersen størst mulig støtte. Det er en investering, der efter min mening vil blive betalt tilbage i rigeligt mål.

 

 

 

 

 

Inger Allan

 

Docent, tidl. uddannelsesleder, prorektor og rektor ved DKDM og DFM

 

 

 

 

(DKDM = Det Kgl. danske Musikkonservatorium/ DFM = Det Fynske Musikkonservatorium)